Kwalifikacja wstępna, przyspieszona, szkolenia okresowe

Wzbogaciliśmy naszą ofertę szkoleniową dla kierowców zawodowych.

Organizujemy wraz z Akademią Transportu i Przedsiębiorczości z Warszawy szkolenia w

zakresie: kwalifikacja wstępna, kwalifikacja wstępna przyspieszona, szkolenia okresowe -
dla kierowców wykonujących przewóz drogowy rzeczy i osób.

Szkolenia okresowe

Kierowcy zawodowi zobowiązani są przechodzić szkolenie okresowe co pięć lat. Kurs przygotowany został dla kierowców przedłużających uprawnienia do wykonywania zawodu. Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje świadectwo kwalifikacji zawodowych. Szkolenie prowadzone jest w formie kursu okresowego i obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych w zakresie 5 modułów określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy: C, C + E, C1 i C1 + E lub D, D + E, D1 i D1 + E zgodnie z programem szkolenia.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

KIEROWCY POSIADAJĄCY PRAWO JAZDY KATEGORII D, D1, D+E LUB D1+E
Data wydania prawa jazdy kategorii D lub D1 Termin ukończenia pierwszego szkolenia okresowego i uzyskania wpisu do prawa jazdy
do 31.12.1980 do 10.09.2009
01.01.1981 – 31.12.1990 do 10.09.2010
01.01.1991 – 31.12.2000 do 10.09.2011
01.01.2001 – 31.12.2005 do 10.09.2012
01.01.2006 – 10.09.2008 do 10.09.2013

KIEROWCY POSIADAJĄCY PRAWO JAZDY KATEGORII C, C1, C+E LUB C1+E
Data wydania prawa jazdy kategorii C lub C1 Termin ukończenia pierwszego szkolenia okresowego i uzyskania wpisu do prawa
do 31.12.1980 do 10.09.2010
01.01.1981 – 31.12.1995 do 10.09.2011
01.01.1996 – 31.12.2000 do 10.09.2012
01.01.2001 – 31.12.2005 do 10.09.2013
01.01.2006 – 10.09.2009 do 10.09.2014

Dla osób, które chciałyby odbyć szkolenie w dowolnie wybranym przez siebie czasie, proponujemy szkolenie w formie e-learningu. Dla Państwa dyspozycji posiadamy salę szkoleniową wyposażoną w stanowiska komputerowe oraz opiekę merytoryczną wykładowcy.

Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej dotyczy osób, które uzyskały prawo jazdy:
a) kategorii D1, D1+E, D lub D+E, po dniu 10 września 2008r.,

b) kategorii C1, C1+E, C lub C+E, po dniu 10 września 2009r..

Kierowca obowiązany jest uzyskać kwalifikację wstępną, odpowiednio do pojazdu, którym zamierza wykonywać przewóz drogowy, w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio dla prawa jazdy kat.C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E.Szczegółowe informacje dotyczące cennika i terminów szkoleń mogą

Państwo uzyskać w biurze Ośrodka Szkolenia Motorowego Adam Żurawski

- ul. Lipowa 3 Sztum (budynek RUCH piętro I)Zadzwoń i dowiedz się więcej!
Informacje: tel. 601 724 804 Adam Żurawski